Strategisk uddannelsesplan

- plan i jeres uddannelse

Uddannelseschefen.dk

Strategisk uddannelsesplan

 

”Strategisk” er blevet et af de hotte ord på HR-området.

Mange organisationer er gået fra at have en traditionel Personaleafdeling til en mere moderne Human Ressource-afdeling.

Personale- og uddannelsesområdet er blevet strategisk: Rekrutteringen skal være strategisk. Der skal lægges strategiske kompetenceudviklingsplaner. Medarbejderudviklingen skal have strategisk fokus.

 

Det er trenden og det er der bestemt ikke noget galt i. De fleste vil sikker være enige i, at det ideelle er, at organisationens behov og langsigtede strategi sætter kursen for medarbedjerudviklingen.

 

Alligevel er det ikke altid ikke let at omsætte strategien til konkrete og relevante uddannelser.

For hvad er det egentlig for nogle kvalifikationer, der er kritiske for at lykkes med målene i strategien? Og hvilke uddannelser giver bedst medarbejderne disse kvalifikationer?

Det kan måske også være svært at se helt tydeligt, hvordan nuværende kurser og uddannelsesprogrammer bidrager til at nå de strategiske mål.

 

Hvis det er tilfældet, kan medarbejderudviklingen komme ud af trit med den strategiske retning.

Og hvad der iværksættes i de enkelte afdelinger, er måske ikke hvad der er mest brug for, hvis man ser på tingene med udgangspunkt i strategien.

 

Derfor er det en fordel at have en samlet, overordnet uddannelsesplan, som helt systematisk tager udgangspunkt i strategien og de langsigtede planer.

Sådan en uddannelsesplan kan både være styrende for centrale uddannelsesprogrammer og for den lokale prioritering af decentrale uddannelsesmidler.

 

Hvis I vil vide mere om, hvordan udformning af en strategisk uddannelsesplan kan gribes an, så kontakt os for at få en mere udførlig beskrivelse af de enkelte trin i processen.

Benyt gerne formularen her.