Service-check af uddannelser

- plan i jeres uddannelse

Uddannelseschefen.dk

Service-check af uddannelser og uddannelsesbehov

 

Det er helt almindeligt, at ens bil kommer til service med jævne intervaller.

Eller at man får et årligt helbreds-check hos sin læge.

 

Men hvordan med de kurser som virksomheden eller organisationer har gennemført i længere tid - og de uddannelsesbehov, der løbende opstår?

Bliver de tjekket på samme systematiske måde som bilen eller helbredet?

 

Mange steder er dét ikke tilfældet.

Det kan betyde, at medarbejderne stadig bruger tid på kurser, som har passeret sidste salgsdato - samtidig med at der er uddannelsesbehov, som ikke mødes med den rette uddannelsesindsats.

 

Et service-check af jeres uddannelser kan give et jer godt billede af dette.

Vi giver uddannelsesbehovet i virksomhedens vigtige funktioner et servicecheck - enten i hele organisationen eller i en eller flere afdelinger:

Matcher medarbejdernes kvalifikationer de opgaver, der skal løses?

Er de klædt godt nok på, til at levere den service eller de produkter, der går videre til kunder, brugere eller andre processer?

 

Service-check’et kan gennemføres på flere måder og inddrage forskellige af de interessenter, der er relevante . Typisk gør vi det, at vi undersøger hvordan de interne eller eksterne kunder/brugere oplever afdelingens medarbejdere og deres kompetencer.

Med andre ord: Vi spørger næste led i værdikæden.

Her ud over vil vi normalt også inddrage ledere og repræsentanter for medarbejderne i den/de pågældende afdelinger.

Den præcise tilrettelæggelse af service-checket aftaler vi naturligvis i hvert enkelt tilfælde ud fra jeres behov og situation.

 

Jeres udbytte af et uddannelses-service-check er et samlet billede af, hvor uddannelsenindsatsen bør styrkes - og hvilke uddannelsesaktiviteter, der skaber mindre værdi og kan nedprioriteres.

Hermed opnår I et bedre beslutningsgrundlag for at prioritere uddannelsesbudgettet.